destinationsmarknadsföring

Ölands Besöksnäring arbetar med att marknadsföra och kommunicera Öland genom olika kommunikationsinsatser, 365 dagar om året. Genom att kommunicera via våra egna kanaler (oland.se, instagram, tiktok, facebook och youtube) men också genom sökmotorer, press och media, influencers och internationella researrangörer kan vi finnas där målgruppen befinner sig för att öka kännedomen och skapa intresse för att välja solens och vindarnas ö i stället för andra resmål.

I nuläget fokuserar vi på temaområdena; det goda livet, barn & familj, kultur & design samt natur & äventyr. Genom dessa marknadsför vi det mest unika med Öland, alltså de reseanledningar som attraherar året runt men även de reseanledningar som är säsongsbetonade. Det viktiga här är att de positionerar destinationen gentemot andra resmål.

Allt vi gör handlar i slutändan om att göra Öland till ett välkänt besöksmål för svenska och internationella besökare. Läs mer om vår destinationsmarknadsföring nedan. 

låt oss presentera en hemlighet
- resten av året!

Öland, en plats många förknippar med sommar och bad. Men låt oss presentera en hemlighet - resten av året. Vi som bor här vet, och det är på tiden att fler får veta. Gräset är inte alltid grönt och fågelkvittret försvinner ibland. Vi vill skapa nya reseberättelser, nya minnen att dela. Vårens första orkidéer. Den meditativa stillheten. Fåken. De orangea pumpafälten. Men också sommarens jordgubbar, lummiga cykelstigar och ljumna sommarkvällar med bad. Allt detta är Öland, solens och vindarnas ö.

ölands årshjul 2024

Ölands årshjul för marknadsföring utgår från de fyra årstiderna och besökarnas resecykel som består av fyra faser: drömma, planera och boka, uppleva här och nu samt minnas. Med dessa som utgångspunkt kan vi anpassa vår kommunikation efter utbud och efterfrågan och därmed öka chanserna att resenärerna väljer att besöka just vår fina ö.

För dig som företagare är årshjulet ett sätt att få en översikt över Ölands destinationsmarknadsföring. Dessutom kan du enkelt se när det passar bäst för dig att marknadsföra din verksamhet.

 

destinationsmarknadsföring 2023

Ölands Besöksnäring jobbar ständigt med att marknadsföra Öland som destination, med det långsiktiga målet att förlänga säsongen genom att öka besöksantalet, men då sprida ut besökarna över hela året. Marknadsföringen sker till största delen digitalt, men även via annonser i tryckt media och de broschyrer som vi producerar varje år. Syftet är att stärka varumärket Öland och skapa reseanledningar till ön. Under 2023 har en mängd kampanjer rullat på sociala medier, med olika inriktningar och målgrupper. våra temaområden är; Det goda livet, Barn & familj, Kultur & design, Natur & äventyr samt Evenemang.

Att det finns ett stort intresse för Öland överlag råder det inga tvivel om. Både inhemska och utländska besökare har strömmat hit till ön och vi ser fortsatt hög aktivitet på oland.se, nämligen runt 600 000 personer har valt att använda oland.se för sin upplevelseplanering under 2023.

Under året har flera journalister och influencers besökt Öland och en del av vårt arbete är att hjälpa till att ta fram bildmaterial, resrutter och ge förslag på besöksmål. Detta har resulterat i fina reportage, foton och inlägg på sociala medier samt i tidningar, både nationellt och internationellt. Vi har även själva varit ute och fotograferat runt om på Öland, bland annat i samband med Öland Spirar, Konstlandskapet och konsertsommaren, men också på teman som vår, sol & bad, uteliv och cykling. Bilderna hamnar i vår gemensamma bildbank som man kan ta del av i syfte att marknadsföra Öland. Under året har vi även skapat en service- & värdskapsutbildning, som ska underlätta för företagare att bli ännu bättre på just värdskap.

Att jobba med att marknadsföra Öland som destination är en tacksam uppgift – detta är en magisk plats som besökarna gärna återkommer till om och om igen! Trots ett tuffare ekonomiskt läge har Öland stått stadigt och vi har sett en ökning av internationella gäster under året. Utmaningen inför 2024 är att fortsätta jobba för lågsäsongerna och locka hit fler besökare även vår, höst och vinter.

Detta sammantaget gör att ön står sig starkt som varumärke och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Öland under 2024.

 

Ölands Turismorganisaion - Resecykel modell 2023

resenärens resecykel

Varje del av resecykeln är en viktig del av resenärens upplevelse. Vi behöver erbjuda både informativt och inspirerande innehåll längs hela resecykeln, men i de olika faserna finns typer av innehåll som är extra viktigt. I början av resecykeln och efter att resan är avslutad är det extra viktigt att fokusera på att inspirera, för att locka (tillbaka) resenären till Öland och till din verksamhet. I mitten av resecykeln är det extra viktigt med praktisk information så som öppettider, vägbeskrivning och detaljer kring din verksamhet. Läs mer om resecykelns fyra faser.