partnerskap öland

På Ölands Besöksnäring AB arbetar vi med destinationsutveckling och Partnerskap Öland är vår plattform för samverkan med regionens näringsliv. Vårt nätverk består av stolta och aktiva medlemsföretag som är med och finansierar utveckling, profilering och marknadsföring av Öland.
Ölands Turismorganisation, Nadia Byåker

välkommen att kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information om Partnerskap Öland, om du har frågor och funderingar, om du vill boka ett möte eller om du vill bli medlem i Partnerskap Öland!

 

nadia byåker

Partners & Relationer
Partnerskap Öland

0485 888 03
072 203 54 53
[email protected]

partnerskap öland

Samlingsnamnet för samarbetet mellan Ölands Besöksnäring AB och näringslivet är just Partnerskap Öland. Det kommer innehålla ett antal aktiviteter som informationsmöten, dialogmöten och utbildningar. Inom ramen för Partnerskap Öland kommer vi även söka medfinansiering till både marknadsföring som utvecklingsaktiviteter för Öland.

 

utvecklingen är tydlig

Storstadsregionerna växer på bekostnad av landsbygden. Ska vi på landsbygden klara av vård, skola och omsorg kommer näringslivet behöva blomstra ännu mer än det gör idag. För att bli konkurrenskraftiga mot andra starka destinationer måste vi agera tillsammans - ensam är inte stark i detta sammanhang. Runt om i Sverige kan vi se destinationer som i vissa fall består av flera kommuner tillsammans med näringslivet lägga pengarna centralt för att tillsammans bli starkare, för att tillsammans locka besökaren att välja just dem. Konkurrensen om besökaren och den attraktiva platsen är tuff och alla jobbar stenhårt med besöksfrågorna.

kalmar som referens

Kommer du ihåg hur det var i Kalmar för 20 år sedan. Att lägga pengarna i mitten har varit ett arbetssätt där i mer än tio år.De samlar årligen in ca 4 miljoner från näringslivet och med gemensamma krafter har de (det offentliga och näringslivet) gjort Kalmar till en attraktiv och populär destination främst med fokus på kultur- och idrottsturism.

 

tillsammans når vi längre

Öland är med sina 1,4 miljoner kommersiella gästnätter en mycket stark och populär destination men för den skull kan vi inte slå oss till ro. Utvecklas inte Öland kommer vi backa. Dessutom är säsongen kort och den vill vi tillsammans med er förlänga. Det råder inte brist på utbudet under varken vår, höst eller vinter på ön. Men för att kunna skapa fler anledningar att besöka Öland och bryta igenom bruset från konkurrenterna behövs mer resurser än de drygt 6 miljoner som kommunerna går in med.

Vi hoppas att alla vill vara tillsammans med oss i arbetet med Partnerskap Öland! Idag är vi drygt 138 företag. Vårt mål under 2023 är att bli fler, där vi också kan se en variation från olika branscher.

nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla er uppdaterade med de senaste Ölandsnyheterna.

 

* Obligatoriska fält

/ ( mm / dd )

tillsammans för öland

Vårt mål är att få fler att uppleva ön och att upptäcka det många av oss redan vet - att Öland är en unik plats på jorden. För att lyckas med det samverkar vi bland annat med kommunerna, regionen samt företag och organisationer på Öland och i regionen.

Ölands Besöksnäring AB | oland.se