destinationsutveckling

Välkommen till Ölands Turismorganisation! Vi marknadsför och utvecklar Öland – Solens och vindarnas ö! Vårt mål är att dela med oss av det många av oss redan vet - att Öland är en unik plats på jorden och värd att upplevas alla årstider. För att lyckas med det samverkar vi bland annat med kommunerna, regionen samt företag och organisationer i regionen. Här berättar vi mer om hur vi jobbar med destinationsutveckling och marknadsföring. Turismorganisationen drivs av de båda kommunerna, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun, genom Ölands Kommunalförbund. 

projekt ö-natur

Genom ö-natur finns möjlighet för 100 företag i besöksnäringen på Öland att utan kostnad nyttja en affärsutvecklare för att öka lönsamheten i sin verksamhet. Målet är att fler företag ska skapa starka erbjudanden tillsammans som både gynnar dem och ökar Ölands konkurrenskraft som destination.

 

partnerskap öland

På Ölands Turismorganisation arbetar vi med destinationsutveckling och Partnerskap Öland är vår plattform för samverkan med regionens näringsliv. Vårt nätverk består av stolta och aktiva medlemsföretag som är med och finansierar utveckling, profilering och marknadsföring av Öland.

 

 

kompetensutveckling

Ta del av Ölands digitala värdskapsutbildning som riktar sig till alla som arbetar inom besöksnäringen på Öland. Under 2023 har vi också  tagit fram en webbplats där 2023 års arbetstillfällen inom besöksnäringen på Öland samlas. Passa på att marknadsföra era lediga tjänster. 

 

 

produkt- & affärsutveckling

Öland är en framgångsrik besöksdestination. Detta har vi lyckats med genom att vi har varit bra på att nyttja våra styrkor och det unika vi har. För att lyckas väl i en ökad konkurrens, samt att vara attraktiva året runt kommer det krävas att vi fortsätter utvecklas tillsammans.

 

marknadsföring

Vi arbetar med att marknadsföra Öland genom olika kommunikationsinsatser, 365 dagar om året. Vi kommunicerar det mest unika med ön, alltså både reseanledningar som attraherar året runt och de som är säsongsbetonade. Det viktiga är att de positionerar destinationen gentemot andra resmål.
 

turistservice

Vid brofästet i Färjestaden och vid hamnen i Borgholm finns två året runt-öppna turistbyråer. Med tips och information kring allt från mysiga boenden till avkopplande eller energifyllda upplevelser vill vi göra reswnärens besök på Öland ännu bättre. Vi hjälper till att hitta de öländska pärlorna utefter resenärens önskemål.