värdskapsutbildning

värdskap börjar med oss alla som lever och verkar på den här fantastiska ön! 

Sex år i rad (2018-2023) har Öland fått högst betyg i bemötande i den årliga undersökningen som görs genom branschnätverket Swedish Network of Destination Management Organisations. Detta är ett bevis på att Öland redan idag levererar ett gott och starkt värdskap. 

Service- och värdskapsutbildningen är ett verktyg för er och er personal, framtaget för att förvalta och förbättra det fina värdskap som redan finns på Öland. Tanken är att säkerställa att besökarna känner sig välkomna och omhändertagna under sin vistelse här, både nu och i framtiden, på gemensamma grunder. 

Utbildningen är framtagen av Ölands Besöksnäring AB och riktar sig till alla som arbetar inom besöksnäringen.

 

 

För att delta i utbildningen krävs att deltagaren skapar ett konto. Deltagaren kan när som helst pausa utbildningen och logga in igen. Utbildningen är helt digital och kan göras på mobil, surfplatta eller dator för att ge deltagaren maximal flexibilitet. Utbildningen är uppdelad i fem delar och varje del avslutas med ett kunskapsquiz.

utbildningens innehåll  
 • Grunder i service och värdskap 

 • Grunder i digital service och värdskap 

 • Ambassadörskap  

 • Ölandsintroduktion 

 • 12 öländska besöksmål 

 • 3000 kr/företag. Kostnadsfritt för dig som är partnermedlem.

 

anmälan

 1. Anmäl ert företag nedan för att ta del av utbildningen. 

 1. Ange e-postadress till den person på företaget som är ansvarig för att personalen utför utbildningen. Er personal som utför utbildningen kommer att behöva registrera sin egen men också den ansvariges e-postadress. Detta för att ni ska få möjlighet att ta del av hur många av er personal som färdigställer utbildningen. 

 1. När er anmälan har kommit in skickas en QR-kod inom några dagar till den angivna e-postadressen. QR-koden går direkt till utbildningen. 

Glöm ej att berätta för personalen vilken e-post som ska anges till den utbildningsansvariga på ert företag.

 
tilldela och sprid utbildningen på företaget genom att: 
 • maila QR-koden till personalen

 • hänga upp QR-koden i personalrummet

 • berätta vikten av att utföra utbildningen 

 • se till att ny personal har genomfört utbildningen innan anställningen påbörjar 

 

Det är denna e-postadress era anställda behöver ange för att de ska hamna under ert företag.