Vandra i Världsarvet, Millersten

Vandra i Världsarvet, Millersten

Millersten är en led som delvis är gemensam med leden till Tingstad flisor.

Du kan välja att gå en 7,2 km slinga med utgångspunkt från parkeringen/banvallen, eller i kombination med en tur till Tingstad flisor, en sträcka på 13,8 km. Millersten är ett stort flyttblock av granit, insprängt i den långa stenmuren. Millersten betyder ungefär stenen mitt emellan och är en gränssten mellan socknarna. Mellan stenen och banvallen följer du under en del av sträckan den drygt fyra mil långa Mittmuren som sträcker sig över hela alvaret i nord/sydlig riktning. Detta lär ha varit en av de första murarna som tillkom efter att kronans marker delades upp, utmarksdelningen, under 1800-talets början.

För karta, följ "länkar" nedan.