Elisabet Hall - Ateljé Kohagslyckan

Elisabet Hall - Ateljé Kohagslyckan

Målar i olja på duk, porträtt, landskap och byggnader. Enkelt, avskalat, stora, rena ytor, färg, ljus och skuggor.

Utställning i ett gammalt timmerhus på gården Kohagslyckan.
Öppet året runt. Skiftar utställningar, visar ibland bara porträtt, men oftast blandat med öländska landskap och byggnader, bl.a. Källa gamla kyrka, lador och sjöbodar.

Medlem i Åkerbokonstnärerna.