Elisabet Hall - Studio Kohagslyckan

Elisabet Hall - Studio Kohagslyckan

Painting in oil on canvas, portraits, landscapes and buildings. Simple, stripped down, large, clean surfaces, color, light and shadows.

Utställning i ett gammalt timmerhus på gården Kohagslyckan.
Öppet året runt. Skiftar utställningar, visar ibland bara porträtt, men oftast blandat med öländska landskap och byggnader, bl.a. Källa gamla kyrka, lador och sjöbodar.

Medlem i Åkerbokonstnärerna.