Vickleby väderkvarnar

Vickleby väderkvarnar

Historien om att det år 1677 funnits 77 kvarnar i Vickleby socken kommer från den öländske prästen Abraham Ahlqvists bok Ölands Historia och Beskrifning. Numera står det på landborgen sex väderkvarnar i två grupper när man passerar Vickleby på 136:an.