Vargeslätts naturreservat - Blomsterlokal

Vargeslätts naturreservat - Blomsterlokal

Vargeslätts naturreservat erbjuder flera källflöden som brutit sig fram och bildat kärr rika på orkidéer. Naturreservatet utgörs av äldre tallskog med inslag av ekar. Här trivs larvar och svampar av många arter. Växter knutna till havsstränder och kalkkärr möts i reservatet och ger en ovanlig blandning av arter.

I reservatet finns ett flertal orkidéarter som:
Spindelblomster V. 18-26
Korallrot V. 22-26
Kärrknipprot V. 27-31
Flugblomster V. 22-26
Brudsporre V. 22-31
Johannesnycklar V. 18-26
Adam och Eva V. 18-26
Skogsnycklar V. 23-28
Sankt Pers nycklar V. 18-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.