Borg till borg.jpg

vandringsled - borg till borg

På en ca 16 km lång vandringsslinga går det att ta sig mellan de båda borgarna, Gråborg och Ismantorps borg som ligger mitt på ön.

Leden går genom en rik och levande kulturbygd med många vackra och intressanta platser. Vandringsleden är väl utmärkt, här finns också informationsskyltar (se Mittlandsleden).