Penåsaleden

Vandra i Världsarvet, Tingstad Flisor - Penåsa

Tingstad Flisor - Penåsa är en ca 5 km lång led, markerad med stolpar.

Från de ödsligt belägna flisorna (se Gösslunda-Tingstad flisor) fortsätter leden söderut mot Penåsa och går genom omväxlande enbusklandskap och öppna marker. Vid en stor träskylt möter du en korsande led, som går till Millersten (se Millersten). Strax innan parkeringen i Penåsa passerar du över ett gravfält från järnåldern, där det under försommaren brukar blomma rikligt med orkidéer. Väljer du att gå från träskylten via Millersten är det ca 5,4 km till Penåsa parkering. Vid parkeringen finns toalett, informationstavlor, bord och bänkar.

För karta, följ "länkar" nedan.