Vandra i Världsarvet, Ottenby Vandringsleder
Vandra i Världsarvet, Ottenby Vandringsleder

Vandra i Världsarvet, Ottenby Vandringsleder

Vidsträckta ängar, böljande vågor och djup grönska. Välkommen till Ottenbys naturreservat. En av landets främsta fågellokaler. Här möter du såväl orkidéer som sommargyllingar och sälar.

Förutom den vackra naturen, finns här även gott om lämningar som minner om livet på platsen från flera tusen år tillbaka i tiden. Under sillfiskeperioderna (från 1100- till 1500-talet) var här ett myllrande folkliv då uppemot 900 personer bodde i Kyrkhamn. Detta var då ett av Sveriges viktigaste fiskelägen. Vid fyren Långe Jan längst i söder finns Naturum Ottenby, ett besökscenter. Här får du information och inspiration inför ditt besök i Ottenby naturreservat. Följ med på guidningar eller ta emot tips om hur du bäst kan uppleva området på egen hand. Dessutom finns det en vacker och interaktiv utställning för hela familjen. Alltid fri entré!

SKOGSUDDESLINGAN - 1,5 km
Välkommen till den vilsamma grönskan! På den 1,5 kilometer långa Skogsuddeslingan kommer du in i en av de vackraste delarna av Ottenby lund.

Genom att följa de gröna markeringarna får du uppleva några av de vackraste platserna i Ottenbys naturreservat under en relativt kort vandring. Längs med vandringsleden växer gamla ekar. Under våren är fågelsången i lunden närmast sagolik.
Från skogen närmar du dig sedan Schäferiängarna. De tornar upp sig bakom grönskan. De är fantastiska att beskåda – inte minst från det fågeltorn som ligger utmed vandringsleden. Genom att klättra upp i fågeltornet får du en underbar vy ut mot ängarna och havet där bakom. Fågeltornet är också en bra plats för en picknick – oavsett årstid.
För den växtintresserade finns det gott om växter att betrakta längs med slingan. Humleblomster, kråkviccker och brudbröd är bara några av de arter som man kan betrakta på gräsmarkerna söder om Södra lundparkeringen.

Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen och följ de gröna markeringarna söder om parkeringen
Guldkorn: Utsikten från fågeltornet. Stillheten under trädkronorna.


FINNSLÄTTSVÄGEN
Genom Ottenby lund under ekarnas kronor ligger Finnslättsvägen. Året om är en tur genom skogen en upplevelse.

Finnslättsvägen går från Södra lundparkeringen till Norra lundparkeringen. Den tar er med andra ord genom stora delar av den lummiga lövskogen. Vägen är markerad med orangea markeringar på naturreservatskartan och består av en grusad yta. Underlaget kan på sina ställen vara ojämnt men ska vara framkomligt med rullstol. Årstidernas skiftningar kan dock påverka tillgängligheten längs med vägen. Vid särskilt högt vatten i lunden kan vattnet rinna över vägen på vissa håll. Underhållsarbete pågår nu för att göra tillgängligheten bättre i lunden.
Ottenby lund bjuder på rika naturupplevelser. I Norra Lunden längs med Finnslättsvägen hörs ofta sommargyllingens flöjtande i juni. Här häckar även mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare.
Genom att följa grusvägen från Norra lundparkeringen österut får du en vacker inblick i skogens liv. Korna går ofta och betar bland träden. När du närmar dig fågeltornet i öster så får du också en utblick över ängarna ner mot havet.

Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen eller Norra lundparkeringen och följ grusvägen som utgår från parkeringsplatserna
Guldkorn: Norra lunden med sitt särskilt rika fågelliv är en upplevelse. Grönskan är också magnifik där.


ÄNGSVAKTARSTIGEN
Följ den spångade stigen ner mot havet i öst. Framme vid kusten väntar vadarfåglarna.

Du hör dem från skyn! Du ser dem på marken. Ängsvaktarstigen är en spångad stig där du kan ta dig fram med rullstol. Underhållsarbete pågår för att förbättra tillgängligheten. Här är fågellivet verkligen nära. Enkelbeckasinen hörs högt ovan. Såväl rödspov som storspov syns ofta. Väl framme vid kusten får du uppsikt över sandrevlarna. Här häckar många arter. En av dem är den eleganta skärfläckan som man ofta ser på håll.
Ängsvaktarstigen låter dig också blicka ut mot söder. Utsikten mot Långe Jan och Schäferiängarna är svårslagen. Ibland syns dovhjortarna gå och beta på de stora ängarna. Året om rör sig flockar med fåglar över markerna.

Hitta hit: Följ den grusade vägen in genom Ottenby lund från Södra lundparkeringen. Vägen är markerad med orange på kartan. Här finns en handikapparkering.
Guldkorn: Utsikten söderut mot Långe Jan. Sandrevlarna i all sin prakt.


VÄSTRA MARKSLINGAN - 3,4 km
Vandra ut mot havet i väster. Här kan du möta solnedgångens skönhet vid sjömärket Orminge rör.

Få vandringsleder tar med dig tillbaka i Ottenbys rika historia på samma sätt som Västra markslingan. Storspovens sång ekar över vidderna, ölandstoken sträcker sig upp och de gamla gravplatserna vittnar om forna tider.
Vandringen börjar vid Kungsstenarna. Dessa stenar markerar ett gravfält från järnåldern. Sedan tar du dig längre ut mot kusten förbi stenmurar och betande djur. Framme vid sjömärket Orminge rör väntar en underbar utsikt. Fyren Långe Jan tornar upp sig i söder. Även vid Orminge rör finns historiska lämningar. Denna plats har varit säte för en stor bondeklan under järnåldern. Det sjömärke som står här idag är byggt på den gamla gravhögen.
Även den geologiintresserade kan hitta mycket att titta närmare på längs med Västra markslingan. I stenbranten ner mot havet kan man se två lager av berggrunden. Den ljusare kalkstenen och den mörkare alunskiffern.

Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen och vandra västerut mot Kungsstenarna. Följ de röda markeringarna.
Guldkorn: Branten ner mot havet och kusten. Lugnet vid solnedgången.


NORRA LUNDLEDEN - 3,9 km
Strosa in under ekarnas kraftiga kronor. Under våren är fågelsången djupare än grönskan.

Genom att vandra den 3,9 kilometer långa Norra Lundleden tar du dig rakt igenom Norra Lunden. Här kan du höra sommargyllingens magiska flöjtande sång från maj till juni. Även halsbandsflugsnapparen och den mindre flugsnapparen brukar höras sjungande i Norra lunden. Du vandrar också längs de platser där skogen möter de angränsande ängarna och betesmarkerna. Där är skogen öppnare och flera intressanta växter går att finna.
Ottenby lund är det största sammanhängande lövskogsområdet på södra Öland. Det märks. Det finns ett lugn i att vandra under träden. Det tycker korna också som ofta betar inne i lunden. Vandringen tar dig förbi den mindre våtmarken Prästtorpssjön och sedan ut till fågeltornet som blickar ut över de norra delarna av Schäferiängarna. Såväl under vårens fågelkör som under höstens flockar med gäss på Schäferiängarna så väntar naturupplevelser längs Norra Lundleden. I lunden syns ofta dovhjortarna vandra förbi. Om du har tur kan du få uppleva brunsten på nära håll under hösten. Då slåss dovhjortarna om reviren i reservatet. Det kan gå riktigt vilt till!

Hitta hit: Parkera vid Norra Lundparkeringen. Följ sedan de gula markeringarna.
Guldkorn: Den pampiga grönskan längs med allévägen i Norra Lunden. Fågelsången under våren. Om du har riktigt tur så får du höra sommargyllingen!


KYRKHAMNSLEDEN - 5,7 km
Vandra längs havet och genom Ottenbys rika historia. Kyrkhamnsleden är en lite längre led för dig som verkligen vill uppleva reservatets varierande natur.

Från Kungsgårdsparkeringen i norr till Ölands södra udde i söder går den 5,7 kilometer långa Kyrkhamnsleden. Om du ska vandra fram och tillbaka blir vandringen 11 kilometer lång.
Kyrkhamnsleden är verkligen unik. Om du börjar på Ölands södra udde vandrar du först norrut längs med muren upp mot Hahns fiskarestugor. Leden är markerad med blå märken. Här får du möjlighet att uppleva de så kallade sillgroparna i landskapet. De är spår från den tiden när Ottenby var ett stort fiskeläger. Fiskarnas enkla hem bestod av utgrävda gropar med stampat jordgolv och en segelduk som tak över.
Vandringen förbi Hahns fiskarestugor tar dig upp till lämningarna från St Johannes kapell. Lämningarna är utmarkerade med ett kors. Under den tid som Ottenby var ett stort fiskesamhälle var kapellet en viktig samlingsplats. När kapellet raserats av tidens gång så blev stenarna från kapellet byggmaterial till Långe Jan.
Vägen upp genom reservatets tokmarker tar dig förbi marker där fåren och korna strövar fritt. Sånglärkorna hörs i skyn. Törnsångarna smyger i buskarna. På marken sträcker sig krutbrännaren och mandelblommorna upp mot himlen. Från tokmarkerna går vägen rakt ut mot havet. Vyerna är vidunderligt vackra.

Hitta hit: Utgå från Ölands södra udde eller Kungsgårdsparkeringen.
Guldkorn: Den rika kulturhistoriken längs vandringsleden sätter fart på fantasin. Fågellivet och växtlivet är rikt i tokmarkerna. Har ni tur får ni höra storspovens sång.


Källa: Naturum Ottenby