Barn på vandring

Vandra i Världsarvet, Örnkullen

Örnkullen är en 5,5 km lång sträcka som förbinder Stora alvarleden med Gösslundaleden.

Strax söder om parkeringen, på Resmo-Brunnebyvägen, ligger Kritmossen. Här finner du spår efter människors verksamhet i form av en 115 meter lång dammvall, som haft till uppgift att dämma vatten från mossen uppströms. Enligt uppgift ska här ha funnits en skvaltkvarn, men inga spår av denna finns kvar. De stora stenfundamenten intill tror man är kvarlämnade varulager av kalkstenshällar, s.k. palmar. Örnkullen är en liten höjdrygg med en vidsträckt vy över det flacka landskapet, en plats som gjord för en stunds rast. Intill leden kan du se flera små, raserade stenhus som förr i tiden användes som fårvaktarkojor. Här finns också flera mindre hällmarksområden och två ganska övervuxna gravrösen.

För karta, följ "länkar" nedan.