Kvarnrad Bårby

Vandra i Världsarvet, Gösslundaleden

Gösslundaleden är en ca 7 km lång, rösad vandringsslinga som börjar och slutar vid parkeringen mittemot infarten till Gösslunda by.

Vandringen går över det vidsträckta alvaret som uppvisar stor mångfald i form av torr- och fuktängar, grusalvar och ett stort hällmarksområde med karster (sprickor av varierande djup i kalkstenen). Leden följer en 900 meter lång s.k. svinrygg, en berggrundsrygg som skapats genom en geologisk process. Du passerar två större gravrösen. Intill en källa finns ett stenbord med stenbumlingar att sitta på, en härlig plats för en fikarast. En del av leden följer en mycket gammal färdväg som en gång gått mellan Resmo och Triberga. Vandringsslingan är sammankopplad med leder både norr- och söderut. Vid parkeringen finns informationstavlor, toalett samt bord med bänkar.

För karta, följ "länkar" nedan.