Vandra i Världsarvet, Bergstigen
Vandra i Världsarvet, Bergstigen

Vandra i Världsarvet, Bergstigen

Bergstigen är en 6 km lång kulturminnes- och naturstig genom omväxlande och vackra miljöer, präglade av den 300 år gamla stenindustrin i Degerhamn.

Leden slingrar förbi kalkugnar, lastbryggor, stora slagghögar och andra mycket mäktiga rester från stenindustrin, som idag inneslutits i och blivit en del av naturen. Längs stigen kan du studera Linnéväggen som Carl von Linné besökte år 1741. Alldeles intill Kalmarsund ligger Södra bruket, som är en mycket välbevarad bruksmiljö från tidigt 1800-tal. Då var aluntillverkning i full gång här och du kan se gamla arbetarbostäder, kvarnen och smedjan. I det böljande landskapet bland bruksruinerna reser sig en hög skorsten, synlig på långt håll. Här finns ett utställningsområde och en geologisk trädgård. Vandringsleden fortsätter längs med stranden upp på Stora alvaret, passerar ett gammalt vackert kalkstensbrott och vidare till det stora stenbrott som ännu är i drift.

För karta, följ "länkar" nedan.