Vandra i Världsarvet, Bårby Källa

Vandra i Världsarvet, Bårby Källa

Vandringsleden Bårby Källa är en slinga söder om Möckelmossen. Den har formen av en åtta och du kan välja att gå en kortare (1,8 km) eller den lite längre (6 km) slingan.

Leden följer små höjdryggar, kalkstenshällar och platåer genom det vackra landskapet. Växterna, fågelsången och stillheten i kombination med flera av alvarets unika miljöer såsom torr- och fuktängar, vätar, grusalvar, solvändehedar, kalkstensavsatser samt rikligt med hällmarker och karstalvar gör detta till en bra plats att uppleva Ölands alvar på. Vid en höjd, strax söder om ledkorsningen ligger ett litet röse som lyser vitt och är synligt på långt håll. Här hittar du en överväxt nästan rund, ca 8 meter stor stensättning från brons- och järnåldern. Din vandring kommer också att ta dig till Mittmuren som löper i nord- sydlig riktning över hela alvaret (4 mil lång), förbi en gammal raserad fårvaktarkoja, till Bårby källa och nära en udda placerad mur mitt ute på slätten. Man tror att den har använts för utbildning av kartografer. Leden är markerad med rösen och på parkeringen vid Möckelmossen finns toaletter samt informationsmaterial kring alvaret, dess flora och fauna.

För karta, följ "länkar" nedan.