Triberga-Alby mosse
Triberga-Alby mosse

Triberga-Alby mosse

Triberga-Alby mosse är representativ för Stora Alvarets våtmarker och en värdefull rastlokal för en rad fåglar. För att ta dig fram till mossen viker du av vänster vid en liten blå skyltning mot Triberga borg som står på höger sida av vägen. Följ grusvägen cirka 200 meter för att komma fram till parkeringsplatsen som är i anslutning till mossen. Fortsätter du på vägen väster ut kommer du även fram till parkeringsplatserna vid Triberga Borg.

Triberga-Alby mosse är representativ för Stora Alvarets våtmarker och en värdefull rastlokal för en rad fåglar. För att ta dig fram till mossen viker du av vänster vid en liten blå skyltning mot Triberga borg som står på höger sida av vägen. Följ grusvägen cirka 200 meter för att komma fram till parkeringsplatsen som är i anslutning till mossen. Fortsätter du på vägen väster ut kommer du även fram till parkeringsplatserna vid Triberga Borg.

Fortsätter du längs med väg 925 norrut förbi avstickaren finns det även bra utsiktsplatser över mossen från höger sida av vägen.