Torslunda kyrka

Torslunda kyrka

Torslunda kyrka

Torslunda kyrka är en nyligen tillbyggd medeltida modern kyrka som rymmer Ölands största församling. 2002 återuppväcktes den gamla altartavlan från 1790-talet bakom nuvarande altarmålningen från 1880.