Theo Janson

Theo Janson

Välkommen in för ett givande samtal kring konst mitt i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Theo har sedan sin första separatutställning 1976 arbetat med polycroma träskulpturer och reliefer som sitt huvudmaterial. Jobbar med landskapet i närbild och på distans plockar upp detaljer och förenklar gärna kraftfulla färg och form uttryck.

Medlem i Södra Ölands konstnärsgille