Susanne Nyholm

Susanne Nyholm

Måleri, blandteknik (tusch, akryl och akvarell). Gestaltar mänskliga möten.

Susanne Nyholm har varit verksam som konstnär sedan slutet på 1970-talet och har haft många utställningar både nationellt och internationellt.
I centrum för Susanne Nyholms konstnärskap finns mötet människor emellan. Samspel och harmoni där individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Bilder som förmedlar tal, tankar och förnimmelser.
Färgen appliceras och med flytande lätthet blandas de olika teknikerna, tusch, akryl och akvarell.
Människorna i bilderna fungerar som figuranter i ett skådespel regisserat av konstnären. De befäster en erövrad position i en pågående process. Bildspråket har en rumslig prägel i en urban och ofta internationell miljö.

Medlem i KonstMajundan.