S:ta Britas kapell

På Kapelludden, fyra kilometer öster om Bredsättra kyrka, ligger ruinerna efter S:ta Britas kapell, eller Långöre kapell som det också kallas.

Kapellet låg vid den medeltida handelsplatsen Sikavarp. Kapellet tros ha byggts under början eller mitten av 1200-talet och övergavs senast vid mitten av 1500-talet, varefter det förföll. Kapellet bestod av ett kor med sakristia och ett långhus, murade av kalksten.