Smedby kyrka

Smedby kyrka

Smedby kyrka ligger något väster om västra landsvägen och från kyrkogården har man utsikt över Kalmarsund i väster. Runt om kyrkan i söder och öster ligger jordbruksmark.

I väster på ligger en röd träbyggnad som byggdes på 1700-talet på en annan plats. År 1848 flyttades den till Smedby och blev prästgård, vilket det var fram till 1929. På tomten finns också tillhörande förråd och ladugård uppförd i sten år 1917. Norr om kyrkogården ligger kyrkhagen.

I det nordöstra hörnet av kyrkogårdsmuren är en gammal vitmenad byggnad som används som förråd och där det finns en toalett. Den före detta folkskolan ligger även den strax norr om kyrkan.

Kyrkan
Den tidigaste kyrkan på platsen uppfördes i slutet av 1100-talet och var en romansk absidkyrka med högt västtorn som utökades på 1200-talet.

Den nuvarande nyklassicistiska kyrkan byggdes 1851-53 norr om den plats där den medeltida föregångaren stått.

Smedby kyrka är en salskyrka med smalare rakt avslutat kor, utbyggd femsidig sakristia i öster samt torn i väster. Tornet är krönt av en lanternin. Arkitekt till kyrkan var J A Hawerman och byggmästare P Isberg. Extriören är i stort sätt oförändrad sedan byggnadstiden.

År 1952 förändrades interiören en kraftig, främst i och med korets ombyggnad. Ett tunnvalv och två sidorum byggdes och koret kom att skiljas från kyrkorummet i övrigt. Ärland Noréen stod för förändringarna.

Inne i kyrkan finns en romansk dopfunt från Gotland daterad till 1200-talet och predikstolen är från 1698. I tornet hänger två klockor. Lillklockan gjuten 1680, storklockan inköptes från klockgjutaren J P Forsberg i Kalmar 1878.

Minneslund
Minneslunden ligger i den östra delen av kyrkogården, i det öppna partiet sydost om kyrkobyggnaden. Platsen utgörs av en rektangulär gräsyta. Buskar av buxbom avgränsar minneslunden i norr och söder. I öster avgränsas lunden av den 110 cm höga och 75 cm breda befintliga stenmuren. En äldre svart granitvård har återanvänts och man har skrivit minneslund på den.

Byggnader
Utanför kyrkogården och integrerad i kyrkogårdsmuren ligger en vitkalkad byggnad av okänd ålder som numera används som redskapsbod, förråd och besökstoalett.