Skedemosse Gårdsbryggeri
Skedemosse Gårdsbryggeri
Skedemosse Gårdsbryggeri

Skedemosse Gårdsbryggeri

På Skedemosse Gård på Öland fanns ett gårdsbryggeri redan under mitten av 1800-talet. Nu har bryggartraditionen återupptagits och återigen står doften av kokande vört och kryddig humle runt gården. Det gamla brygghuset står kvar på gården än idag.

De som idag driver Skedemosse Gårdsbryggeri älskar öl! Gott skummande öl, gjort på de bästa råvaror som finns att anskaffa, bryggt med kärlek och omsorg i detaljerna. Det är så de gör nu, och alltid kommer att göra.

Skedemosse finns mitt på Öland, det goda Öland som är så älskvärt. Olof och Ellen af Wåhlbergs motto är: Skedemosse Gårdsbryggeri –
ett gott Öland.

Hoppas det ska smaka!
Olof och Ellen af Wåhlberg
Skedemosse Gård