Segerstads kyrka

Segerstads kyrka

Segerstads kyrka och kyrkogård ligger på södra Ölands ostkust intill den östra landsvägen i södra delen av Nedra Segerstad by.

Runt om breder åker-, betes- och alvarsmark ut sig. Söder om kyrkogården ligger den före detta prästgården. Strax norr om kyrkogården intill landsvägen ligger den gamla skolan i trä, byggd 1848.

Kyrkan
Segerstads medeltida kyrka var den minsta på Öland, endast 16 meter lång. Grundmurarna till den lilla östtornskyrkan med rak östvägg byggd på 1100-talet ligger under golvet i dagens kyrka. En pelare av finhuggen gotländsk kalksten bar upp dess valv. Pelarens kapitäl ligger nu under dopfunten medan andra delar återfinns i sockeln till solvisaren ute på kyrkogården.

Den nuvarande kyrkan är en traditionell salkyrka försedd med stora rundbågiga fönster och trätunnvalv. Tornet i väster är krönt av en åttkantig lanternin. Sakristian är belägen i öster.

Kyrkan byggdes 1839 av Peter Isberg fritt efter ritningar av R V Brouhn. Efter invigningen i oktober 1843 har förutom en extriör restaurering 1949-51 endast smärre förändringar gjorts.

1800-talskyrkan försågs med en altarpredikstol. Korgen skulpterad 1765 av Clas Wahlberg togs från den gamla kyrkan. När kyrkan renoverades 1949 flyttades predikstolen till norra sidan av koret och innanför altarringen placerades ett nytt altare.

En del av inventarierna är kvar sedan 1100-talet. Altartavlan är målad av Einar Forseth, år 1950, och det finns en tavla med Ölands motiv målad av ”solmålaren” Per Ekström inne i kyrkan.

Byggnader
I det nordvästra hörnet av kyrkogården ligger en gammal vitmenad stenbyggnad med tegeltak. Tidigare användes den som bårhus numera endast som förråd.

Utanför kyrkogårdsmuren i söder är en mindre byggnad i trä som används som förråd och där det också finns en toalett för allmänheten.

Övrigt
Vid ingången till kyrkogården i väster står en kalkstenshäll med inskriften:”Wandringsman tänk på ändan 1776.s.s. Pastor” Den är rest av dåvarande pastorn Sven Sahlsten. Sahlsten ville genom ristningen på hällen ge vandraren en påminnelse om hans dödlighet och därmed väcka fromhetstanken till liv.

En solvisare står på kyrkogården söder om kyrkan. Den är delvis bygd av kapitäl från den gamla kyrkan. När det tillverkades är okänt.

I kyrkogårdens nordöstra hörn, uppställda längs muren, står vårdar som tagits ur bruk.

Konstnären Per Ekström föddes i Segerstad och dog vid Sjöbacken i Mörbylånga år 1935, i en ålder av 91 år. Han hann bli vida berömd och belönades till exempel med en guldmedalj vid Världsutställningen i Paris 1889. Till den litterära historien gick han som målaren Selldén i August Strindbergs “Röda Rummet”. Han lär också ha varit den som fick Strindberg att börja måla.

Träkonstnären Johan August Gustafsson (1852-1932) levde hela sitt liv i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Material som han hittat i sjön och på stranden använde han till att skulptera i. Havet och båtar var en viktig del av hans liv. Han gjorde många skeppstavlor och fartygsmodeller. Gården som han brukade låg alldeles intill Östersjön som inspirerade honom och gav material till konstverken. När skepp förliste fick han trä till sina figurer. Hans mest berömda skulptur är ”Kung Farao med följe”. Två snidade stolar, från 1916, finns framme i koret på kyrkan. Som sin sista vilja skrev han i sitt testamente att samlingen skulle visas och vårdas i hembygden för en ringa penning.