Seby läge - Blomsterlokal

Seby läge - Blomsterlokal

Seby läge är en unik pärla på en liten yta som rymmer många arter. Lokalen är lätt att besöka och att vandra runt på. Lokalen är även välbesökt under av ornitologer då flera ovanliga fågelarter kan skådas.

I Seby läge blommar även orkidéarter som:
Ängsnattviol V. 22-31
Göknycklar V. 18-26
Brudsporre V. 22-31
Ängsnycklar V. 22-31
Kärrknipprot V. 27-31

Observera att veckorna är när orkidén vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.