Runstens kyrka

Runstens kyrka ligger i byn Södra Runsten. Den ursprungliga kyrkan har rivits och grunden till den medeltida kyrka ligger under marken söder om den nuvarande kyrkan. Pelare ifrån den gamla kyrkan används numera som grindstolpar. Den nya kyrkan byggdes 1836-38. Runstens kyrka är en av få landsortskyrkor som ett tornur, som tillkom 1875.