Resmo kyrka

Resmo kyrka

Resmo kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den uppfördes kring år 1100. Den har många ålderdomliga drag och vittnar om viktiga kontakter med södra Östersjön och Danmark

Bevarade runstenar berättar om den släkt som hade de kontakter som möjliggjorde kyrkbygget.

Kyrkan är uppförd med långhus, kor och absid i tunna skift av kalksten. Murningstekniken är ålderdomlig och murarna stod länge utan puts. För finare detaljer har sandsten och kalktuff använts. Kalktuffen måste ha importerats från Danmark. Nederdelen av västtornet uppfördes samtidigt med långhuset. Tre portaler; väst, syd och norr, har lett in i kyrkan. Alla med en kraftig ekstock som avlastning för murverket ovanför. Långhuset har haft fyra högt sittande fönster på var sida. De har delats till två rundbågiga lufter av ett spröjsverk i trä. I öster har tidigare ett litet runt fönster lett blickarna mot himmelriket. I kor och absid finns tidiga medeltida kalkmålningar. Kalkmålningar från senare medeltid och 1600-tal kan fortfarande skönjas på långhusväggarna. I början av 1200-talet uppfördes ett östtorn. Västtornet färdigbyggdes samtidigt. Den nedersta metern av östtornet är fortfarande intakt. Trots århundraden med reparationer och ändringsarbeten – främst större fönster, bevarar Resmo kyrka fortfarande rumsmystiken från det tidigt medeltida kyrkorummet.