Radby i Hulterstad

Radby i Hulterstad

Hulterstad är en by på sydöstra Öland och därtill kyrkby i Hulterstads socken. Öster om byn ligger Görans dämme, en renoverad våtmark med stor artrikedom. Väster om byn ligger Stora alvaret. Byn har 55 invånare (enligt siffror från 2010). Strax söder om byn finns ett gravfält från järnåldern och en skeppsgrav från vikingatiden. En radby kännetecknas av att gårdarna ligger i en rad, ofta längs med en bygata. Världsarvet Södra Ölands

Hulterstad är en by på sydöstra Öland och därtill kyrkby i Hulterstads socken. Öster om byn ligger Görans dämme, en renoverad våtmark med stor artrikedom. Väster om byn ligger Stora alvaret. Byn har 55 invånare (enligt siffror från 2010). Strax söder om byn finns ett gravfält från järnåldern och en skeppsgrav från vikingatiden.

En radby kännetecknas av att gårdarna ligger i en rad, ofta längs med en bygata. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap utgörs tillsammans av radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret .