Radby i Bredinge

Radby i Bredinge

Bredinge ligger på landsborgsbranten och nås via en liten avfartsväg med alléplantering från landsvägen. Byn är uppdelad i två delar, norra och södra Bredinge. I byns norra del ligger gårdarna väster om bygatan, medan de i den södra delen ligger öster om bygatan. Det är en långsträckt radby och innehåller flera välbevarade gårdar. De delar av gårdarna som gränsar mot den något slingrande bygatan är uppförda i vitputsad kalksten. En radby

Bredinge ligger på landsborgsbranten och nås via en liten avfartsväg med alléplantering från landsvägen. Byn är uppdelad i två delar, norra och södra Bredinge. I byns norra del ligger gårdarna väster om bygatan, medan de i den södra delen ligger öster om bygatan. Det är en långsträckt radby och innehåller flera välbevarade gårdar. De delar av gårdarna som gränsar mot den något slingrande bygatan är uppförda i vitputsad kalksten.

En radby kännetecknas av att gårdarna ligger i en rad, ofta längs med en bygata. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap utgörs tillsammans av radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret .