Ottenby lund (Norra) - Blomsterlokal

Ottenby lund (Norra) - Blomsterlokal

Området med Ottenby lund är välbekant för många ornitologer. Sedan 1500-talet har Ottenby lund utnyttjats som en kunglig jaktpark och du har goda chanser att få se flockar med dovhjort i området. Skogen består till mesta dels av skogsek, glasbjörk och vårtbjörk. Speciellt för området är de mycket gamla rönnarna.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Jungfru Marie nycklar V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.