Orkidévandring Vickleby alvar
  • Fr. 200

Orkidévandring Vickleby alvar

Orkidéer är vackra och fantasifulla, men de luras och bedrar.

Vi går ut på det karga alvaret, klättrar över en stätta och kommer in i orkidéernas värld. Hur kommer det sig att de är så speciella? Varför älskar de, liksom vi, Öland?
Vi samlas på parkeringen öster om Vickleby kyrka.