Ölandsbron

Ölandsbron

Ölandsbron är avgiftsfri. Det går inte att hälsa någon välkommen till Öland utan att nämna bron. Ölandsbron är ett begrepp både som konstverk och trafiklösning.

Den sex kilometer långa bron är inte bara en skönhetsupplevelse. Ölandsbron är också en sinnlig förberedelse till "det annorlunda landet" där möjligheter till rekreation, nöjen och naturupplevelser finns.

Planen på en fast förbindelse, mellan Öland och fastlandet, har funnits länge och lett till ett flertal riksdagsmotioner och utredningar.

Det första konkreta förslaget redovisades 1932. Det var dock inte förrän den 18 november 1966 som regeringen fastställde en plan för byggande av storbroar och i denna plan ingick Ölandsbron.

Första spadtaget togs av dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvist den 30 december 1967.

Bron kunde invigas den 30 september 1972 och var ända tills 1998 Europas längsta bro. Bron är 6 072 meter lång och har en segelfri höjd på 36 meter samt en fri brobredd på 13 meter.

Högsta höjd är 41,69 meter, lägsta höjd är 6,65 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd. Bron är Sveriges längsta bro, om man räknar de brodelar som befinner sig på svenskt territorium.

Öresundsbron som ju är längre totalt har inte hela sin längd i Sverige, utan den del av Öresundsbron som befinner sig i Sverige är kortare än Ölandsbron. Vägen som går över bron är länsväg 137, vilken ansluter till E22 på fastlandet och länsväg 136 på Öland..

.