Neptuni åkrar - Blomsterlokal

Neptuni åkrar - Blomsterlokal

Neptuni åkrar norr om Byxelkrok är ett välbekant naturreservat på Öland med sitt vidsträckta klapperstensfält och sin sparsamma vegetation. På naturreservatet blommar under sommaren blåeld i stor mängd.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Ängsnycklar V. 18-26
Flugblomster V. 22-26
Skogsnycklar V. 23-28

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.