Trollskogens naturreservat.JPG
00450331öländsklund_redigerad-1.jpg

Naturreservat på Öland

Välkommen ut i några av Ölands finaste naturområden. Trollskogen, Neptuni åkrar, Vickleby alvar och Ottenby är fyra av de totalt 75 naturreservat som finns över hela Öland. Ett naturreservat är ett sätt att skydda och bevara värdefull natur.

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta din kommun eller länsstyrelse för information.

Variationen är bred. Det finns stränder, ädellövsskogar och odlingslandskap. Här har vi samlat aktuella länkar med information om reservaten så att du kan hitta ut i den Öländska naturen och finna din egna favoritplats.

På turistbyråerna finns guiden "Utflyktsguide i Kalmar län - Öland" att hämta.