Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet
Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet
Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet
Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet
Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet

Mörbylångaleden - Vandra i Världsarvet

Mörbylångaleden är en drygt 80 km lång vandringsled som går genom unika natur- och kulturmiljöer mellan Ölands Turistbyrå vid brofästet och Ottenby vandrarhem i Näsby.

Leden slingrar sig genom en mosaik av det öländska landskapets olika naturtyper, bland annat den artrika Mittlandsskogen, som anses vara Nordeuropas största sammanhängande lövskogsområde söder om fjällkedjan. Skogen har till stor del uppkommit på gamla betes- och slåttermarker som brukats sedan järnåldern. Än idag kan du se små gläntor med insprängda åkrar, ängar och våtmarker. Leden går till stor del över Stora alvaret och följer då den gamla järnvägsbanken. Förutom en naturupplevelse får du här också en konstupplevelse i form av några skulpturer utplacerade mitt i det vidsträckta landskapet. Leden passerar örtrika sjömarker, går över sandklintar, längs klapperstenstränder och genom byar med mycket gammalt ursprung.

Vandringsleden är uppdelad i fem etapper och är markerad med röda träpilar. Utmed leden finns rastställen med vindskydd, toaletter av enklare standard, eldstäder samt informationstavlor om Ölands natur, kultur och historia.

Etapper
Etapp 1: Ölands Turistbyrå - Station Linné, Skogsby. Avstånd: 18 km
Etapp 2: Station Linné, Skogsby - Mörbylånga torg. Avstånd: 18 km
Etapp 3: Mörbylånga torg - Kastlösa. Avstånd:13,5 km
Etapp 4: Kastlösa - Gammalsby. Avstånd: 22 km
Etapp 5: Gammalsby - Ottenby (vandrarhemmet) Avstånd: 12 km

Tillgänglighetsanpassad delsträcka
Vandring med rullstol är möjligt på Mörbylångaleden mellan Penåsa och Skärlöv. Leden följer här en gammal järnvägsbank, och underlaget består av en hård grusväg, i mitten gräs. Järnvägsbanken omges av Penåsabäcken och det Stora alvaret.

För att ta dig till Penåsa, kör till Kastlösa kyrka och passera väg 136 österut mot Alvaret. Parkering finns efter 3 km. Vid parkeringen finns en handikappanpassad toalett och på rastplatsen finns lätt-tillgängliga sittplatser samt eldstäder.