Mörbylångadalen

Mörbylångadalen är ett av Sveriges bördigaste odlingsområden och en del av Världsarvet.

Mörbylångadalen är ett av Sveriges bördigaste odlingsområden. Dalen, som tidigare var sjöbotten, har gett lantbrukarna en naturlig förutsättning för spannmålsodling och odling av andra grödor som potatis, lök, jordgubbar. För lantbrukarna på resterande delen av Öland har och är djurhållningen betydligt större, inte minst för att deras åkermark mer lämpar sig för vallodling och odling av fodermajs.