Möckelmossen
Möckelmossen
Möckelmossen

Möckelmossen

På vägen rakt över det Stora alvaret mellan Resmo och Stenåsa finns en rastplats vid en alvarsjö som heter Möckelmossen. Alvarsjön håller vatten året runt men dess storlek varier stort under året.

On the road that runs right across Stora Alvaret, between Resmo and Stenåsa, there is a rest area by the limestone lake Möckelmossen. The limestone lake holds water all the year round, but its size varies greatly during the year.