MIttmuren

Mittmuren

Mittmuren är den första muren som lades på Stora alvaret. Stenmuren är ca 4 mil lång och går tvärs över hela Stora alvaret i nord-sydnlig riktning och lär ha varit en av de första murarna som tillkom efter att kronans marker delades upp under ”utmarksdelningen” i början av 1800-talet. Som ett resultat av denna utmarksdelning tillkom de stenmurar som idag ger karaktär åt alvaren och sjömarkerna på Öland.