Mittlandsleden - vandringsled

Mittlandsleden - vandringsled

Mittlandsleden erbjuder en 50 kilometer lång vandring som slingrar fram genom ett naturskönt område med frodig lövskog, ett artrikt odlingslandskap, många fornlämningar och vackra bymiljöer och intressanta växter och insekter.

Besöksmål längs leden!

- Borgs ängar. Hävdade slåtterängar. Dyestads mosse. Våtmarksområde med fuktiga gräsmarker och starrkärr som omges av lövskogar.
- Gråborg. Ölands största fornborg. Här ligger också St Knuts Kapell, en medeltida kapellruin.
- Hors brunn och domarring. Offerplats och gravar.
- Ismantorps fornborg. Ovanlig och välbevarad borg från yngre järnåldern.
- Jordtorpsåsen. Ås med gravfält och artrik flora och insektsfauna. Naturreservat.
- Karums alvar med Noaks ark. Gravfält från brons- och järnåldern.
- Karums naturreservat. Välbevarat odlingslandskap från 1800-talet.
- Lopperstads gravfält. Resterna av ett stort gravfält från järnåldern.
- Odens flisor. Gravfält från järnåldern med traditon om asaguden Oden.
- Runstens kyrka. Byggd på 1800-talet. 0-talet.
- Rönnerums fornby. Järnåldersmiljö med spår efter gårdar, odlingslandskap och gravar.
- Vanserum-Bäcks naturreservat. Stort våtmarksområde med Lindmossen, ett starrkärr med artrik flora.
- Vanserums malm. Välbevarad bebyggelse från sekelskiftet 1900.
- Åkerby källa. Gammal offerplats

FAKTA:
Leden är tydligt utmärkt med orange markering.

Leden går genom terräng där det är svårt att ta sig fram med barnvagn och rullstol. Om det regnar eller har regnat dagarna före kan leden vara blöt och då behövs stövlar eller grova kängor.

ETAPPER AV LEDEN:
Gråborg – Jordtorpsåsens parkeringsplats: 4,3 km
Karum – Ismantorps borg: 7,1 km
Vanserums malm – Gråborg: 7,0 km
Ismantorps borg – Vanserums malm: 9,2 km
Ismantorps borg – Tunsten – Vanserums malm: 17,0 km.

Se även Borg till Borg-leden, vilken delvis ligger inom samma område.

Text: Länsstyrelsen Kalmar Län