Lindreservatet - Blomsterlokal

Lindreservatet - Blomsterlokal

Ett av Ölands finaste naturreservat är Lindreservatet som har en blandad naturtyp av ädellövskog, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och artrika slåtterängar som rymmer många skiftande miljöer och därmed många arter. I reservatet finns en skyltad vandringsled på cirka 2,5 km som tar dig igenom området.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Krutbrännare V. 22-26
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Tvåblad V. 18-26
Brudsporre V. 22-31
Skogsnycklar V. 23-28
Ängsnattviol V. 22-31
Vit skogslilja V. 21-25
Nästrot V. 22-31
Johannesnycklar V. 18-26
och Flugblomster V. 22-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.