Latrintömning - Resmo rastplats

Trafikverkets rastplats Resmo erbjuder tömning av latrin "kassett" via utslagsvask.
Standard och utrustning är lite olika på de olika rastplatserna, men det gemensamma för dem är att du ska kunna använda dem oavsett om du har något funktionshinder eller inte. Här finns också toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

Våra rastplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av. Läs mer i artikeln du hittar via länken nedan.

The standard and equipment varies slightly at the different rest areas, but the common denominator is that you should be able to use them whether you have a disability or not.

There are also toilets, information boards, seating with tables and litter bins. Our rest areas are not intended for long-term parked motorhomes and caravans, but for road users who stop for a while and relax. Read more in the article you can find via the link below.

Plats