Latrintömning - Halltorp rastplats

Trafikverkets rastplats Halltorp erbjuder tömning av latrin "kassett" via utslagsvask
Standard och utrustning är lite olika på de olika rastplatserna, men det gemensamma för dem är att du ska kunna använda dem oavsett om du har något funktionshinder eller inte. Här finns också toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

Våra rastplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av.

Vatten: Nej
El: Nej
Toalett: Ja
Dusch: Nej
Tömning latrin kasett: Ja, via utslagsvask
Tömning latrin fasta tankar: Nej
Tömning av gråvatten: Nej
Sopkärl: Ja
Wifi: Nej
Tvättmaskin: Nej
Turistinformation: Ja