Latrintömning - Albrunna rastplats

Trafikverkets rastplats i Albrunna erbjuder tömning av latrin "kassett" via utsalgsvask.
Standard och utrustning är lite olika på de olika rastplatserna, men det gemensamma för dem är att du ska kunna använda dem oavsett om du har något funktionshinder eller inte. Här finns också toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

Våra rastplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan för trafikanter som stannar en stund och kopplar av.

Standards and equipment vary slightly at the different rest areas, but the common denominator is that you should be able to use them regardless of whether you have a disability or not. There are also toilets, information boards, seating with tables and litter bins.

Our rest areas are not intended for long-term parked motorhomes and caravans, but for road users who stop for a while and relax.

Plats