Ås Kyrka

Ås Kyrka

Ölands sydligaste och enda östtornskyrka.

Predikstolen från 1700-talet byggdes vid början av 1800-talet om till en altarpredikstol, en av endast tre bevarade.