Kvarnrad i Störlinge

Kvarnrad i Störlinge

Den vanligaste kvarntypen på Öland är den så kallade stubbkvarnen med vridbart kvarnhus. Även kallad stolpkvarn. Dessa finns att se bland annat i Störlinge.

De sju kvarnarna i Störlinge står i en lång rad på landborgen strax öster om vägen och är Ölands längsta bevarade kvarnrad. Kvarntypen är den typiska öländska stubbkvarnen, som finns kvar i drygt ett par hundra exemplar på ön. Söder om byn står ytterligare två kvarnar på landborgen, även de typiska stubbkvarnar. Många väderkvarnar har rustats upp genom hembygdsföreningar. Störlinge by är en av de få byar, där fortfarande de flesta gårdar har sin kvarn kvar.