Kvarnkungen
Kvarnkungen
Kvarnkungen
Kvarnkungen

Kvarnkungen

Nästan alla bönder hade förr en egen liten väderkvarn för att mala säd. Kvarnkungen är en stor kvarn, en så kallad tullkvarn, som drevs av en mjölnare till skillnad mot böndernas husbehovskvarnar.

Den är av typen stubbkvarn där hela kvarnhuset vrids runt på en ekstubbe. Kvarnkungen vreds runt med ett bomspel till skillnad från de mindre väderkvarnarna som kunde vridas runt med handkraft. Kvarnkungen byggdes på Sandås i Kalmar 1749. I slutet av 1870-talet monterades kvarnen ner och transporterades över till Öland. Den användes till 1946.

Av de tre kvarnarna som står i Björnhovda invid väg 136 är Kvarnkungen den som ligger längst söderut. Norr om Kvarnkungen står Drottningen, en tullkvarn av holländarmodell. Längst norrut står Kronprinsen.

Samtliga tre kvarnar ägs och underhålls av Torslunda Hembygdsförening.

Text: alltpaoland.se