Kvarn i Jordsläta

Kvarn i Jordsläta

Kvarnen i Jordsläta är en relativt liten kvarn. Kvarnstubben uppskattas att vara tillverkad omkring början av 1700 talet eller några år därefter och är således bland den äldsta i Gärdslösa.