Knisa mosse - Blomsterlokal

Knisa mosse - Blomsterlokal

Knisa mosse är en av Ölands få våtmarker som klarade sig undan de utdikningar som tog fart på Öland i slutet av 1800-talet. Myren omfattar flera olika naturtyper. Växelspelet mellan öppet vatten, strandängar, kärr och torrare marker erbjuder en stor biologisk rikedom.

I Knisa mosse blommar orkidéarter som:
Johannesnycklar V. 18-26
Honungsblomster V. 22-31
Mossnycklar V. 22-31
Salepsrot V. 27-31
Ängsnycklar V. 22-31
Skogsnycklar V. 23-28
Flugblomster V. 22-26
Krutbrännare V. 22-26
Brudsporre V. 22-31
Kärrknipprot V. 27-31
Grönvit nattviol V. 22-31
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Hybridnycklar V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.