Klinta - Blomsterlokal

Klinta - Blomsterlokal

Lokalen vid Klinta är en torräng och ligger vid norra delen av Gettlinge gravfält. Från landborgen i Klinta är utsikten imponerande, i väster syns Kalmarsund och vattenkraftanläggningar från skilda tidsepoker och i öster Stora alvarets öppna vidder.

Södra delen av Gettlinge gravfält är en fin lokal för våradonis.
I lokalen vid Klinta blommar även orkidéarter som:
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Ängsnycklar V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidén vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.