Kesnäsudden - Blomsterlokal

Kesnäsudden - Blomsterlokal

Strandängarna från Kesnäsudden och norrut mot Böda hamn är unika för norra Öland. Underlaget är sandigt och kalkinnehållet varierar liksom fuktigheten vilket gjort att floran blivit artrik. Här kan du unikt finna trubbstarr vid sidan av honungsblomster.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Krutbrännare V. 22-26
Flugblomster V. 22-26
Adam och Eva V. 18-26
Johannesnycklar V. 18-26
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Ängsnycklar V. 18-26
Brudsporre V. 22-31
Ängsnattviol V. 22-31
Kärrknipprot V. 27-31
Blodnycklar V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.